Архіви блогу

Електронний архів української друкованої преси

Компанія “Цифрова Країна” та Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В.Н. Каразіна, за підтримки Українського культурного фонду розпочинають проект по розробці електронного архіву української друкованої преси.

Ресурс надасть безкоштовний доступ до періодики, що видавалися на території України, з єдиного інтерфейсу та можливість повноцінного пошуку по текстам історичних газет та періодичних видань.

Докладніше

Завдання проекту — об’єднати інтернет-ресурси бібліотек та архівів для тих, хто цікавиться українською історією та періодикою різних часів.

Метою даного проекту є підтримка бібліотек з метою сприяння демонстрації цінностей архівів періодичних видань та їх широкому використанню.

Проект буде доповнювати вже існуючи електронні каталоги українських бібліотек та архівів. Джерелами ресурсу є бібліотечні, архівні та музейні фонди партнерів.

Періодика завжди була наймасовішим і найдоступнішим видом друку, що активно впливає на життя суспільства, на хід соціальних подій. Завдяки регулярному, систематичному виходу номерів, газета продовжує жити, відображаючи на своїх шпальтах різноманітні, найбільш значні явища та події в житті суспільства – політичні, соціальні, економічні, культурні. На сьогодні газети і журнали є важливою частиною фондів наукових, університетських та міських бібліотек, що використовуються для різних категорій читацьких запитів: наукових, інформаційних, культурних, освітніх та ін.

Актуальність проекту полягає в можливості та перспективі надійно зберегти доступ до історичних даних нашої культурної спадщини. В світовому контексті цей крок буде компонуватись із вже існуючою тенденцією створення газетних онлайн-архівів, особливо в країнах Європи.

[згорнути]

Історія України в документах і матеріалах Всеукраїнської академії наук

Національна історична бібліотека України в партнерстві з Фондом культури та інновацій FUTURA та компанією «Цифрова Країна» підписали меморандум щодо співробітництва та реалізації проекту по створенню електронного ресурсу — «Історія України в документах і матеріалах Всеукраїнської академії наук (ВУАН) 1918-1930 років».

Мета проекту — створення бази даних і текстів історичних документів і матеріалів ВУАН, де буде сконцентровано важливу науково-суспільну інформацію, що століттями формувала українську ментальність, впливала на державотворчі процеси, та є цінним джерелом й інструментом історичних розвідок, генеалогічних, етимологічних, культурологічних, пам’яткознавчих, релігієзнавчих, книгознавчих та інших досліджень.

Саме в цих джерелах вперше друкувалися результати багатьох наукових досліджень молодої української науки в історичній, філологічній, соціально-економічній та в фізико-математичній сферах. 

Докладніше

На сьогодні, ці документи і матеріали є основою для сучасних досліджень з історії нашої незалежної держави та її регіонів, та є бібліографічною рідкістю, безцінним джерелом наукової інформації. 

З огляду на те, що видання мають поважний вік та зношений фізичний стан, наразі обмежено видачу документів користувачам для роботи. Нагальною є потреба у збереженні цих документів для прийдешніх поколінь. 

Долучення до наукового обігу колекції в електронному вигляді вирішить проблему задоволення підвищеного попиту на особливі видання Академії наук України 1919-1930-х років та зменшить ризик втрати раритетних оригіналів.

Робота над проектом включає в себе реставрацію оригіналів видань та переведення їх в електронний вигляд; аналітичну обробку документів, їх розпізнавання і створення повнотекстових файлів документів, формування бази даних і створення на її основі бібліотечно-культурологічного електронного ресурсу та надання до нього відкритого доступу. 

В рамках реалізації першого етапу фахівцями компанії «Цифрова Країна» виконано оцифрування двох раритетних видань з метою визначення можливості розпізнавання складних текстів, відпрацювання технологічних процесів, а також формування вимог до технології оцифрування та електронних файлів.

В якості тестових видань були відібрані два збірники наукових праць 1928 та 1929 рр. Було проведено: сканування, обробку іміджів сторінок, комбіноване розпізнання тексту, створення файлів в форматі PDF/A із закладками за змістом з можливістю пошуку по тесту, а також можливістю копіювання блоків текстів з перенесенням в будь-який текстовий редактор.

Результати першого етапу були розглянуті фахівцями бібліотеки і компанії «Цифрова Країна» на спільній нараді. За її підсумками зазначено, що застосовані компанією «Цифрова Країна» технології оцифрування забезпечують достатній рівень якості обробки і розпізнавання тексту видань минулого сторіччя для створення на їх основі повнотекстових електронних ресурсів.

Електронні файли оцифрованих видань розміщено на сайті бібліотеки. Ознайомитися з ними можна за посиланням:

1. Чернигів і північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали/ під ред. М. Грушевського. – Київ, 1928. – XII, 531 с.: іл. — (Записок Українського наукового товариства в Київі (тепер Історичної секції при Українській Академії Наук); Т. 23).

2. Науковий збірник за рік 1929. – Київ, 1929. – 201, [2] с.: іл., фот. — (Записки Історичної секції Всеукраїнської Академії Наук (раніш Записки Українського наукового товариства в Київі)/ за ред. М. Грушевського; Т. 32)

[згорнути]

Український авангард Digital

Оцифрування цінних архівних документів із фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ).

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України та Компанія «Цифрова Країна» реалізували проект «Український авангард Digital» зі створення фонду користування раритетними архівними документами із особових фондів видатних українських художників-авангардистів О. К. Богомазова, В. Д. Єрмілова, А. Г. Петрицького, що являються складовою частиною Національного архівного фонду України та є найбільш затребуваними у дослідників, як наших співвітчизників, так і іноземців, які працюють у читальному залі Архіву-музею. ЦДАМЛМ України є унікальною установою, яка поєднує у собі функції архіву та музею і є найбільшою скарбницею фондів літературно-мистецького профілю.

Докладніше

У електронний вигляд було переведено найцінніші твори образотворчого мистецтва, а також документи біографічного характеру, тексти наукових досліджень, фотографії, епістолярії, каталоги виставок, альбоми, художні роботи (ескізи, етюди, начерки до живописних робіт, ескізи театральних костюмів, декорацій, декоративних розписів, замальовки та ін.).

Оцифровані копії архівних документів вже доступні користувачам у читальному залі ЦДАМЛМ України.

Інноваційний та сучасний підхід до роботи з науковою інформацією надасть можливість допомогти літературно-мистецьким установам, творчим спілкам, науковцям, студентам, досдідникам, що використовують фонди та колекції ЦДАМЛМ України в наукових, соціально-культурних цілях, залучать їх для підготовки збірників, монографій, багатотомних видань, докторських і кандидатських дисертацій, сценаріїв художніх та документальних фільмів тощо. 

Наявність якісних цифрових копій дозволить значно полегшити доступ до них користувачів та сприятиме збереженню оригіналів.

Деталі проекта:
Оцифровано 1014 одиниць зберігання. Формати: від А4 до А0. Значна частина документів має нестандартні розміри, тверду основу (дерево, картон тощо). 
Всі копії були виготовлені за допомогою професійного обладнання для сканування в кольорі з високою роздільною здатністю.

Роботи зі сканування виконані на території установи без винесення документів за її межі.

[згорнути]

Створення e-архіву для Київської міської ради

Компанію «Цифрова Країна» було визначено переможцем тендеру за результатами процедури відкритих торгів на електронному майданчику https://prozorro.gov.ua/

На замовлення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надано послуги зі створення комп’ютерних архівів і архівування документації відділу адміністрування пайової участі Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА.

(більше…)

Державний архів Хмельницької області: нагородна картотека

Державний архів Хмельницької області за кількістю фондів, масивом історичної документної інформації займає одне із провідних місць у системі державних архівних установ України.

http://digitalcountry.ua/arch-hm/

 

Електронна колекція видань-стародруків

Педагогічний музей України та компанія “Цифрова Країна” реалізували проект зі створення електронної колекції видань з вітчизняної педагогіки та психології.

До колекції увійшли більш ніж 100 видань-стародруків періоду 19-20 століття, які включено до переліку книг, що складають національне надбання нашого народу.

Докладніше

Сканування книжок було виконане з використанням професійного обладнання, яке забезпечує високу якість сканування та виключає негативний вплив на оригінал. В електронній колекції книги представлені у вигляді PDF-файлів з роздільною здатністю 600 dpi (майстер-копія) та 200 dpi (користувальницька копія).

Найближчим часом, скановані книги, що увійшли до електронної колекції, будуть доступні для ознайомлення на сайті Педагогічного музею України (http://pmu.in.ua/) та безпосередньо в музеї.

14492506_1205256462866635_4540852973933805079_n

[згорнути]

Оцифровка стародавнього літопису

“Літопис села Карпилівка”, написаний в 1895 році місцевим священиком Феофілактом Кошпаневичем – один з небагатьох вцілілих церковно-парафіальних описів, які створювалися за ініціативи Волинського церковно-археологічного товариства наприкінці 19-го століття (посилання на детальний опис Літопису і ініціативи: https://goo.gl/EfAJ9a)

Докладніше

Оскільки літопис досить старий і написаний до реформенною формою російської мови, то в школі його лише побіжно демонструють дітям, читаючи лише обрані уривки. Хоча він має велику цінність для громади села, бо містить описи побуту, традиції предків сучасників.

Тому, продовжуючи ініціативу “Карпилівка Онлайн” (karpylivka.rv.ua), і за сприяння вчителя історії Тетяни Миколаївни Степанець, директора місцевої школи Володимира Васильовича Галушко та допомоги Назарія Юрійовича Мартинюка, Ярославу Щевичу вдалося доставити рукопис на оцифрування в “Цифрову Країну”.

“Приємно здивувала швидкість проведення робіт та їх якість. 35 сторінок Літопису перевели в цифровий формат лише за одну годину! При цьому вартість робіт виявилася доступною і близькою до вартості квитків до Києва. Завдяки електронному формату, робота над рукописом буде більш швидкою. Далі ми плануємо опублікувати оригінал рукопису в мережі, перекласти його на українську та перевидати за кошти Програми підтримки книговидання, сприяння книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у Рівненській області для використання на шкільних уроках і поширення в музеях” – говорить Ярослав.

Літопис села Карпилівка (Сарненський район)

[згорнути]

Оцифрування раритетних оригіналів карт

Фахівцями компанії “Цифрова Країна” виконано проект з оцифрування раритетних оригіналів карт, які створені землемірами Київської губернії у ХVІІІ-ХІХ століттях із зібрання Державного архіву Київської області. 

Вік документів понад 300 років, а розміри від А3 до А0 формату. Враховуючи це, для кожного документу застосовувалася своя технологія сканування.

Результати оцифрування раритетних карт використані Державним архівом Київської області при проведенні виставки «Київщина на картах ХVІ-ХІХ століття», яка відкрилася в території установи з 01.03.2017 р.

Докладніше

Перлиною виставки стала «Поштова карта Київського намісництва» 1779 року, що внесена до Державного реєстру національного культурного надбання. Її унікальність у тому, що на ній зображені поштові дороги Київщини, яких немає у жодних інших реєстрах та архівах.

sar_8026

[згорнути]

Газетний архів онлайн

Компанія “Цифрова Країна” в межах спільного проекту з Центральная научная библиотека ХНУ имени В.Н.Каразина оцифрувала велику колекцію рідкісних та цінних видань газети «Южный край», яка виходила у Харкові щоденно з 1 грудня 1880 р. до 3 грудня 1919 р.

Докладніше

Газета «Южный край» складає особливу цінність Фонду книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який має статус Національного надбання. Газета видавалася з 1880 року в Харкові та є одним з найцінніших джерел для вивчення історії культури і соціально-економічного розвитку Харкова і Слобожанщини. Видання є неоціненним інформаційно-документальним джерелом для дослідження і вивчення історії культури та соціально-економічного розвитку не тільки Слобожанського краю періоду ХІХ – поч. ХХ ст., а й усієї України.

Сканування газет проводилося з використанням професійного широкоформатного сканера, адже формат газет був більший за А2. Враховуючи вік та стан газет, широкоформатне сканування виконувалося з технологією «дбайливого сканування».

Ознайомитися з оцифрованими матеріалами можна на офіційному сайті ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна в розділі eScriptorium. Архів рідкісних видань і рукописів або за посиланням: https://goo.gl/bvWvWZ

Роботу зі створення цифрових копій газети «Южный край», компанія “Цифрова Країна” провела на кошти, що були виділені Міністерством освіти і науки України.

_18034282_1204935329615668_8342403579000200538_n

[згорнути]

Архітектурна енциклопедія ХІХ століття

Спеціалістами “Цифрової Країни” був завершений проект з оцифрування матеріалів, з фондів Державної Наукової Архітектурно-Будівельної Бібліотеки імені В.Г. Заболотного

Для переведення документів в електронний вигляд була представлена унікальна колекція «Архітектурна енциклопедія ХІХ століття» відомого російського архітектора та інженера Гаврила Васильовича Барановського, що складається з восьми цінних книг формату А3.

Докладніше

Для сканування використовувалося професійне обладнання сканування — книжковий планетарний сканер Zeutschel. Всі сторінки книг були відскановані з високою роздільною здатністю 600dpi. Результатом послуги стали колекція електронних книг в PDF-форматі для використання в якості майстер-копії та користувальницької копії (200dpi).

Також було оцифровано значну кількість фотографічних матеріалів формату від А3 до А1, що являли собою збірки портретів відомих архітекторів, проектів забудови та реконструкції житлових будинків, фабрик, пам’ятників, споруд державного значення.

Усі оцифровані матеріали найближчим часом стануть доступні в електронному читальному залі бібліотеки.

805

[згорнути]

Оцифрування проектної документації та створення її електронної версії

Документи — важлива частина інформаційних ресурсів будь-якого підприємства, установи й організації. Оптимізація процесів роботи з документами — важлива складова ефективності функціонування підприємства в цілому.

Компанією “Цифрова країна”, на замовлення Instalaciones Inabensa S.A. (Іспанія) (http://www.inabensa.com/), реалізувала проект з оцифрування проектної документації та створення її електронної версії.

Докладніше

Масив документів складався з альбомів робочої документації у зшитому вигляді. Формат документів – від А4 до А0 включно.
Сканування документації проводилося з використанням професійного обладнання і з дотриманням вимог замовника до якості кінцевого результату. Крім того, враховуючи побажання замовника, послуги було надано в стислі терміни.

Використання електронних копій документів зменшує ризик втрати / пошкодження документів підвищує оперативність їх пошуку і зручність роботи з ними.

217978069

[згорнути]

Книги реєстрації актів цивільного стану Київської області 1919 – 1939 рр.

Державним архівом Київської області спільно з компанією “Цифрова Країна” реалізовано пілотний проект з оцифрування описів архівних фондів і створення інформаційно-пошукової системи, призначеної для оперативного доступу і пошуку інформації по архівним фондам установи.

Докладніше

В рамках пілотного проекту оцифровано описи фонду №5634 «Книги реєстрації актів цивільного стану Київської області за 1919 – 1939 роки», які були передані на постійне зберігання Головним управлінням юстиції Київської області. Дані описів у вигляді бази даних завантажені до інформаційно-пошукової системи на базі програмного продукту «Folium», розробленого компанією “Цифрова Країна”. Інформація бази даних знаходиться у відкритому доступі для всіх бажаючих за адресою: http://dako.folium.info/

База даних містить в собі інформацію про фонд, опис, індекс справи, назву справи, рік справи, вид події (народження, шлюб, смерть та ін.), відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), назву населеного пункту, термін зберігання справи, примітку.

Інформаційно-пошукова система надає можливість:

 • пошуку необхідної інформації за одним / кількома критеріями;
 • перегляду та сортування записів за релевантністю по любому з параметрів;
 • перегляд картки запису;
 • експорт / збереження інформації (картки, відібраних записів) в один з текстових форматів (PDF, MsWord) або її роздрук;
 • інше.

Результат:  

Реалізація пілотного проекту дозволить, з однієї сторони, зробити інформацію про фонди архіву більш відкритою, надати віддалений доступ до неї всім зацікавленим особам, з іншої сторони – дозволить оптимізувати роботу установи, зменшити навантаження на її співробітників.

На другому етапі проекту планується оцифрувати, завантажити в інформаційно-пошукову систему і надати відкритий доступ до описів фонду №384 «Київська губернська переписна комісія першого всезагального перепису населення 1897 року».

217977527

[згорнути]

Сторінки майбутнього

З 1 грудня 2015   по 29 лютого 2016 компанія “Цифрова Країна” спільно з Фондом культури та інновацій FUTURA провела Всеукраїнську програму з оцифрування унікальних друкованих видань і рукописів Сторінки майбутнього, спрямовану на співпрацю з культурними установами України.

Мета проекту — отримання грантів і фінансування оцифровки унікальних видань, що мають культурно-історичну цінність.

Докладніше

До співпраці було запрошені 300 установ, які займаються збереженням документів: бібліотеки, музеї, національні культурні фонди та архіви.

За період проведення програми ми отримали 110 заявок від 9 музеїв та бібліотек України.

Спільно з експертами Комітету захисту архівів та істориками ми встановили черговість оцифровки видань – в залежності від їх історично-культурної цінності та рівня заподіяного часом збитку.

Перший грант від Фонду FUTURA отримує — БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ.

Комплект рукописних оригіналів XIX століття з історії німецьких та швейцарської колоній півдня Бессарабії (18 документів загальною кількістю 900 сторінок) буде транспортовано до Києва та оцифровано нашими фахівцями до кінця квітня.

Ще 3 заявки прийняті в роботу грантовим відділом “Цифрової Країни”. Сподіваємось, що наш досвід в отриманні міжнародних грантів допоможе найближчим часом оцифрувати матеріали, що заявили наступні учасники проекту:

 1. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара
 2. Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків
 3. Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича

Дякуємо всім учасникам та наголошуємо, що компанія “Цифрова країна” відкрита до співпраці із закладами культури й поза рамками проекту.

Збережемо нашу історію разом!

001

[згорнути]

Наповнення каталогу нормативних документів головного фонду ДП “УкрНДНЦ”

“Цифрова Країна” виграла тендер Державного підприємства «УкрНДНЦ» на оцифрування документів для проекту “Магазин стандартів”, основна мета якого – забезпечити будь-які організації нормативними документами (каталогами, класифікаторами, збірниками; національними, міждержавними, міжнародними та європейськими стандартами тощо).

Докладніше

Процедура отримання копій чинних стандартів складає декілька кліків. 
http://shop.ukrndnc.org.ua/

63 000 сторінок паперових оригіналів нормативних документів були оцифровані нами та поповнили електронний фонд “Магазину стандартів”.

Мета:

 • оцифрування  і створення на основі паперових оригіналів нормативних документів їх електронних копій в форматі PDF-файлів;
 • загальна кількість оцифрованих сторінок документів – 63 тис. шт.;
 • виконання робіт – територія замовника;
 • відбір кандидатів на виконання робіт – відкритий конкурс на підставі поданих комерційних пропозицій.

Результат:  

Cпрощення процедури отримання копій чинних нормативних документів через корпоративний портал підприємства за рахунок розширення переліку та доповнення електронного фонду нормативних документів.

217979015

[згорнути]

Оптимізація процесу обробки юридичних документів

Замовники: Агрофірми, Сільськогосподарські виробничі підприємства

Оптимізація процесу обробки юридичних документів для подальшого внесення їх в автоматизовану систему. Обробка документів проводиться на території Замовників.

Тип документів: Договора оренди земельних ділянок, додатки до договорів.

Докладніше

Мета:

 • оптимізувати процес обробки документів за рахунок передачі невластивих / рутинних операцій на аутсорсинг;
 • дотримання вимог до якості обробки документів;
 • підвищити достовірність обробки.

Результат:

 • обробка великого (всього) обсягу даних у найкоротші терміни;
 • низька кінцева інтегральна вартість обробки однієї анкети;
 • зниження трудовитрат на підприємстві та зниження навантаження на співробітників;
 • збільшена швидкість обробки даних.

!shutterstock_199876136

[згорнути]

Aрхівація документів державного підприємства

Замовник: ДП «Український державний центр радіочастот» (з 1934 р.)

Мета: Архівація документів постійного строку зберігання, які мають статус Національного архівного фонду

Докладніше

 • Проведено науково-технічну обробку (архівацію) документів постійного, тривалого та тимчасового термінів зберігання;
 • Упорядковано документи постійного терміну зберігання, документи з особового складу за період 2009-2010 рр.;
 • Проведено палітурні роботи.

Результат:

 • 110 справ оформлено для архівного зберігання;
 • Складені описи справ.

 

1

[згорнути]

Партнери

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call Now Button