Український авангард Digital

Оцифрування цінних архівних документів із фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ).

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України та Компанія «Цифрова Країна» реалізували проект «Український авангард Digital» зі створення фонду користування раритетними архівними документами із особових фондів видатних українських художників-авангардистів О. К. Богомазова, В. Д. Єрмілова, А. Г. Петрицького, що являються складовою частиною Національного архівного фонду України та є найбільш затребуваними у дослідників, як наших співвітчизників, так і іноземців, які працюють у читальному залі Архіву-музею. ЦДАМЛМ України є унікальною установою, яка поєднує у собі функції архіву та музею і є найбільшою скарбницею фондів літературно-мистецького профілю.

Докладніше

У електронний вигляд було переведено найцінніші твори образотворчого мистецтва, а також документи біографічного характеру, тексти наукових досліджень, фотографії, епістолярії, каталоги виставок, альбоми, художні роботи (ескізи, етюди, начерки до живописних робіт, ескізи театральних костюмів, декорацій, декоративних розписів, замальовки та ін.).

Оцифровані копії архівних документів вже доступні користувачам у читальному залі ЦДАМЛМ України.

Інноваційний та сучасний підхід до роботи з науковою інформацією надасть можливість допомогти літературно-мистецьким установам, творчим спілкам, науковцям, студентам, досдідникам, що використовують фонди та колекції ЦДАМЛМ України в наукових, соціально-культурних цілях, залучать їх для підготовки збірників, монографій, багатотомних видань, докторських і кандидатських дисертацій, сценаріїв художніх та документальних фільмів тощо. 

Наявність якісних цифрових копій дозволить значно полегшити доступ до них користувачів та сприятиме збереженню оригіналів.

Деталі проекта:
Оцифровано 1014 одиниць зберігання. Формати: від А4 до А0. Значна частина документів має нестандартні розміри, тверду основу (дерево, картон тощо). 
Всі копії були виготовлені за допомогою професійного обладнання для сканування в кольорі з високою роздільною здатністю.

Роботи зі сканування виконані на території установи без винесення документів за її межі.

[згорнути]

Партнери

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call Now Button